Algemene Voorwaarden
Deze algemene voorwaarden zijn van succesmetonlinemarketing.com (hierna: INFINATE marketing). INFINATE marketing is onderdeel van SLIMRESET® en hanteert deze algemene voorwaarden. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die tussen INFINATE marketing en de afnemer worden gesloten.
Inhoud
  1. Definities 
  2. Toepasselijkheid
  3. Over INFINATE marketing
  4. Diensten/producten
  5. Offertes
  6. Overeenkomst
  7. Prijzen
  8. Aansprakelijkheid
1. Definities
INFINATE marketing heeft een lijst met definities opgenomen om deze algemene voorwaarden beter leesbaar te maken.
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
1.1 Overeenkomst: een overeenkomst waarbij jij diensten afneemt van INFINATE marketing.
1.2 Afnemer: de ondernemer of organisatie.
1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen jij gebruik kan maken van jouw herroepingsrecht.
1.4 Herroepingsrecht: de mogelijkheid die jij als consument hebt om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst.
1.5 Offerte: prijsvoorstel voor een dienst/product die je eventueel wil afnemen.
2. Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, leveringen en op alle gesloten overeenkomsten tussen de afnemer en INFINATE marketing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De persoon c.q. organisatie die diensten/producten afneemt van INFINATE marketing erkent deze voorwaarden te kennen en te aanvaarden door het sluiten van een overeenkomst..
3. Over INFINATE marketing
INFINATE marketing is onderdeel van SLIMRESET®, en is gevestigd aan Bedevaartweg 45, 3401 TT te IJsselstein en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70011788. INFINATE marketing is per e-mail te bereiken op sandra@infinatemarketing.com of op 06-21215038.
4. Diensten/producten
4.1 INFINATE marketing biedt diverse digitale producten aan, zoals online programma’s, online coaching en online onderhoudsabonnementen. Alles wat INFINATE marketing aanbiedt op de site duidt INFINATE marketing gezamenlijk aan als aanbod.
4.2 Het aanbod bevat altijd een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden diensten en/of digitale inhoud. INFINATE marketing stelt deze omschrijving altijd met grote zorg op, zodat jij als afnemer op basis van voldoende details een goede beoordeling van het aanbod kunt maken.
4.3 Indien het aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er bepaalde voorwaarden voor gelden zal INFINATE marketing dit altijd nadrukkelijk vermelden.
4.4 Bij elk aanbod geeft INFINATE marketing duidelijke informatie zodat het voor jou als afnemer helder is wat de rechten en verplichtingen zijn die gelden wanneer je het aanbod aanvaardt.
5. Offertes
5.1 Offertes zijn vrijblijvend. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend indien hier typefouten in staan.
5.2 Offertes zijn 15 dagen geldig na datum van uitgifte. Na het verstrijken van deze geldigheidsduur behoudt INFINATE marketing zich het recht om prijzen te wijzigen en/of de bestelling te weigeren.
6. Overeenkomst
6.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat een dienst/product van INFINATE marketing wordt afgenomen.
6.2 Nadat jij als afnemer het aanbod door een online bestelling/betaling hebt gedaan, ontvang je van INFINATE marketing een bevestiging per e-mail.
6.3 Bij het aangaan van de overeenkomst laat je persoonlijke- en betaalgegevens achter. INFINATE marketing behandelt deze gegevens met zorg en treft passende beveiligingsmaatregelen zodat je jouw gegevens veilig aan INFINATE marketing kunt verstrekken.
6.4 Niet tevreden?Je mag als afnemer de overeenkomst gedurende een bedenktijd van minimaal 30 dagen ontbinden. Dit onder de voorwaarde dat INFINATE marketing geen diensten/activiteiten voor de afnemer heeft uitgevoerd. De door INFINATE marketing gemaakte kosten worden dan nog in rekening gebracht.
7. Prijzen
7.1 De prijzen van alle diensten/producten zijn exclusief BTW.
7.2 INFINATE marketing behoudt zich het recht voor om prijzen te allen tijde te wijzigen. Dit betekent dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan prijzen die in het verleden werden aangeboden.
8. Aansprakelijkheid
Alle informatie van INFINATE marketing heeft uitsluitend ten doel te informeren.  Afnemers van de diensten van INFINATE marketing stemmen vrijwillig toe alle risico’s van de diensten voor eigen rekening te nemen. INFINATE marketing en haar werknemers en/of partners worden vrij verklaard van alle medische claims, processen, verlies of schade, verwonding of overlijden, met daarin verwerkt claims over nalatigheid die ontstaan uit de door INFINATE marketing aangeboden diensten. Tevens kan INFINATE marketing niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele mentale/psychologische klachten.
Copyright 2020 - INFINATE marketing | SLIMRESET® - All Rights Reserved